Suomen korkeimmat danit

Jorma Kivinen, 8.dan Hiroyasu Tanayama 7. dan Kyösti Korpiola, 7. dan Seppo Myllylä 7. dan Jaakko Saari, 7. dan Juha Salonen 7. dan Jaana Ronkainen 6. dan Marita Kokkonen 5. dan Anne Åkerblom 5. dan Annikka Mutanen 5. dan

Säännöt

Yhdistyksen säännöt on uudistettu v 2017 ja Patentti- ja rekisterihallitus on käsitellyt muutoksen.

Suomen Judoliiton vyöarvojen suorittaminen

Suomen Judoliiton Vyökokekomissio valvoo judon vyöarvojen suorittamista Suomessa ja järjestää dan-arvojen vyökokeet (graduoinnit).

Lisätiedot Suomen Judoliiton www-sivuilla