Suomen korkeimmat danit

Jorma Kivinen, 8.dan Hiroyasu Tanayama 7. dan Kyösti Korpiola, 7. dan Seppo Myllylä 7. dan Jaakko Saari, 7. dan Juha Salonen 7. dan Jaana Ronkainen 6. dan Marita Kokkonen 5. dan Anne Åkerblom 5. dan Annikka Mutanen 5. dan

Suomen Dan-Kollegion vuosikokouksen 8.10.2020 päätöksiä

Suomen Dan-Kollegion vuosikokous päätti vuosikokouksessaan valita yhdistyksen hallitukseen erovuoroisen Riitta Pilviön tilalle Jouni Tiiron (2.d.) sekä jatkokaudelle Jorma Kivisen (8.d.).

Kokous päätti hyväksyä v. 2019 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille tili- ja vastuuvapauden. Hallituksen esitykset talousarviosta sekä toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Kokous päätti, että jäsenmaksua 2020 ei peritä Covid-19 pandemian tehtyä tapahtumien järjestämisen mahdottomaksi. Jäsenmaksuksi v. 2021 päätettiin edelleen 20 euroa ja vuonna 2020 jo maksetut jäsenmaksut hyvitetään maksaneille vuoden 2021 jäsenmaksuna.

Lisätiedot:
Kimmo Kallama, puheenjohtaja
+358447106102
kimmo.kallama@gmail.com

Esityslista PDF -tulostus

Kimmo Kallama kirjoitti viestin 27.3.20 kello 17:59